Polityka prywatności

W związku z rozpoczęciem stosowania nowych przepisów o ochronie danych osobowych(RODO) informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych firma:
Czempiel- Mann S.C. Jan Czempiel, Jan Mann,
ul. Orzechowska 108, 41-922 Radzionków
NIP:645-24-91-962
Regon:241290072,
Numer tel.32 280-06-94
Dane będą przetwarzane w celu:
a.) Zawarcia i wykonania usługi przeglądu technicznego przez Okręgową Stację Kontroli Pojazdów w Radzionkowie jak również w celu wykonaniaciążących na administratorze obowiązkach prawnych, np. wystawienia iprzechowywania faktur, wystawiania zaświadczeń o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, reklamacji usługi (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
b) W zakresie przypominania o kolejnym przeglądzie technicznym pojazdu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO).Na podstawie Państwa zgody.
c.) Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Dane osobowe które przetwarzamy to:
1. Podstawowe dane identyfikacyjne ( imię, nazwisko, adres zamieszkania)
2. Nr rejestracyjny pojazdu, nr VIN pojazdu, marka, model pojazdu
3. Numer telefonu, e-mail
4. Monitoring wizyjny
Dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
Będą przechowywane przez okres wykonywania obowiązków prawnych oraz przez czas w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych, np. przepisy podatkowe. Będą przechowywane przez okres w którym się przedawniają.

Dane osobowe uzyskane na podstawie zgody przechowywane są do czasu aż zgłosicie Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, gdy cofniecie Państwo zgodę na ich przetwarzanie.
Macie Państwo prawo żądania od nas dostępu do swoich danych  osobowych,do ich sprostowania,ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,jak również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,jeżeli uznacie że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy.
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług. Możecie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych jednak nie będzie to wpływać na zgodność z prawem przetwarzania,którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych mogą zostać przekazane przez administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz przedsiębiorcom stale współpracującym z administratorem na podstawie zawartych umów,firmy archiwizujące dokumenty, operatorzy pocztowi, podmiotom powiązanym kapitałowo z administratorem i instytucjom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami, w tym biurom informacji gospodarczej i instytucjom utworzonym na podstawie art. 105 ust.4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r – Prawo bankowe.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale też niezbędne w celu wykonania umowy z administratorem, a brak ich podania może spowodować niemożliwość wykonania usługi przez administratora.